Groot Gasthuis

Groot Gasthuis

Posted by Conceptenbouwers in #bebouwing, #concept, #data, #mensen, #projecten, #strategie
#bebouwing
#mensen
#natuur
#water

GRRRoot Gasthuis is een initiatief van BiEB ’s-Hertogenbosch. Je kunt het zien als een laboratorium voor nieuw bibliotheekwerk, met het GZG-terrein als thuisbasis. Ons doel is te onderzoeken wat een creatieve en initiatiefrijke bibliotheek op deze plek kan betekenen voor de stad en haar inwoners.  Niet alleen als gebouw, maar als verbindende schakel tussen mensen, kennis en ideeën die in de stad aanwezig zijn.

CB_logoUitnodiging ‘officiële opening Groot Gasthuis 14 april 19:30’

Dat laboratorium is niet alleen een fysieke plek, het staat ook voor onze manier van werken. Al denkend en experimenterend willen we een ‘betaversie’ van de bibliotheek van de toekomst ontwikkelen. Niet alleen, maar samen met het Stadsarchief en andere partners op het terrein en in de stad.

De komende jaren organiseren wij allerlei experimentele activiteiten. Daarvoor hebben we o.a. de beschikking gekregen over de Mariakapel op het GZG-terrein. Buiten de ontwikkeling van deze activiteiten hebben De Conceptenbouwers de kapel met community-kracht en betrokken ondernemers ingericht. Klik <hier> en bekijk de activiteiten die hier straks als voorbeeld ontwikkeld zullen gaan worden.

Al doende willen we uitvinden wat wel en niet werkt. Waar hebben de inwoners van Den Bosch behoefte aan? Kunnen we mensen met dezelfde interesses bij elkaar brengen? Hoe kunnen we optimaal benutten wat de stad aan kennis en vakmanschap in huis heeft? De bibliotheek als kloppend hart van de samenleving? Het ontwikkelteam heeft een sprekende animatie gemaakt om de nieuwe positie van de bibliotheek in de samenleving toe te lichten!

Steeds zullen we moeten nadenken over het doel van onze activiteiten, het effect dat we beogen en de vorm die we eraan geven. Natuurlijk laten we ons daarbij inspireren door mooie voorbeelden elders in het land. Maar we hebben er zeker ook de expertise, vaardigheden en talenten van Bosschenaren bij nodig. En in het bijzonder die van de bewoners van het GZG-terrein. Van jou dus!

Wij zijn heel nieuwsgierig naar jouw kennis, kwaliteiten, vakmanschap, ideeën en vragen. Waarmee wil jij ons helpen? En waarmee helpen we jou?

Waarom doen we dit?

De bibliotheek ondersteunt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling door ze in contact te brengen met fysieke en digitale bronnen van informatie, kennis en cultuur. Het gaat allang niet meer alleen om het uitlenen van boeken, maar ook om het creëren van betekenis rond de collectie, om mensen uit te nodigen tot denken, leren en kennisverwerving.

Tegenwoordig zie je dat die kennisuitwisseling steeds vaker plaatsvindt in communities rondom thema’s en interessegebieden. Dat gebeurt op internet maar in toenemende mate ook in de ‘echte wereld’. Wij vinden dat een interessante ontwikkeling waar we als kennisinstituut bij aan zouden willen haken.

Tegelijkertijd denken wij dat er door de informatieovervloed een steeds grotere behoefte aan zingeving, interpretatie en betekenis ontstaat. Een nieuw tijdperk lijkt aangebroken, waarin het draait om creativiteit, verbeelding en het vermogen om nieuwe, onverwachte verbindingen te maken. Dat nieuwe tijdperk staat in het teken van netwerken, delen, lenen en uitwisselen.

Je kunt de bibliotheek nu ook al zien als een netwerk van nieuwsgierige, creatieve en betrokken mensen. In een tijd dat netwerken steeds belangrijker worden, willen we dat nog verder laten groeien. Hoe brengen we nieuwe verbindingen tot stand tussen mensen, hun interesses, collecties en ideeën? En hoe stimuleren we de verbeelding en creativiteit in de stad? Met die vragen gaan we op een experimentele manier aan de slag. Zodat de collectie van de bibliotheek straks ook uit een groeiend netwerk van mensen bestaat. Mensen in de Bossche samenleving die over kennis beschikken die zij willen delen met anderen, mensen die een creatieve bijdrage kunnen leveren en een gemeenschapsgevoel willen ontwikkelen met anderen. In dat netwerk willen wij graag een rol van betekenis spelen.

 

foto’s: Vincent van Schijndel

Waarom hier?

De gemeente wil op het GZG-terrein een nieuwe bibliotheek bouwen, in combinatie met het Stadsarchief en de gemeentelijke afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM). Het plan is geïnspireerd op de Agora, het marktplein uit de Griekse oudheid waar allerlei functies samenkwamen.

CB_logoNieuwsbrief ‘Nieuwbouwplannen Agora’

Wij willen onderzoeken hoe de toekomstige bibliotheek zich op deze plek kan ontwikkelen tot een katalysator van kennis, ideeën en betekenis. Het GZG-terrein is daarvoor de ideale experimenteeromgeving. Er zijn hier veel creatieve partners gevestigd, die onze ideeën sterker en concreter kunnen maken. Met hen willen we graag in de praktijk oefenen hoe je tot een gezamenlijke programmering van inspirerende activiteiten komt.

Daarnaast biedt het terrein belangrijke aanknopingspunten voor het creëren van context en betekenis. Iedereen in Den Bosch heeft wel een herinnering aan het Groot Ziekengasthuis dat hier gevestigd was. Over zo’n interessante en historische plek zijn honderden verhalen en wetenswaardigheden te vertellen die stuk voor stuk te mooi, te verdrietig of te opmerkelijk zijn om in de vergetelheid te raken. Een uitgelezen kans om samen met het Stadsarchief, de partners op het terrein én met Bosschenaren, te ontdekken hoe wij die verhalen weer tot leven kunnen wekken. Zo kan het GZG-terrein nu al uitgroeien tot een plaats voor sociale interactie en opnieuw betekenis krijgen voor de stad.

Het Groot Gasthuis is een initiatief van de Openbare Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch

PDF CB_GRRR_Interview_Schmidt.pdf (79kb)

COMMUNITY

FB TWITTER

BOUWERS

Hans_Derks Martin_Hol Joyce_Sternheim JanDavid_Hanrath Rob_Bruijnzeels Michael_Bol Kirsti_Pol Marijn_Roelofsen Geert_Das

12 apr 2014 no comments

Post a comment