Stadse Boeren / de 'Stadse Boeren' streven ernaar dat stadslandbouw een volwaardige positie krijgt

Stadse Boeren

Posted by Conceptenbouwers in #concept, #mensen, #natuur, #projecten, #strategie
#bebouwing
#mensen
#natuur
#water

De samenwerkingspartners Stichting De Conceptenbouwers, Typisch Kunst en Groen, Bossche Boeren Junior, Berghkwartier en BergBoss, HAS Den Bosch, Helicon Den Bosch, Partners Proeftuin Spoorzone Tilburg en de Brabantse Milieu Federatie, investeren samen met de provincie Noord Brabant bijna een miljoen euro in ‘De Stadse Boeren community voor leefbaarheid‘ in de provincie. De investering is op basis van cofinanciering (50% partners en 50% provincie NB) tot stand gekomen.

Het project zal op provinciaal, stedelijk en lokaal niveau bijdragen aan de leefbaarheid in Brabantse steden door de ontwikkeling en ondersteuning van stadslandbouw projecten. De Stadse Boeren zetten stadslandbouw in als ‘groene lijm’ voor een gezonde en leefbare maatschappij.

Stadslandbouw verbindt, zo is inmiddels gebleken uit wereldwijde ervaringen en studies. Door stadslandbouw-initiatieven in de wijk neemt de sociale cohesie en veiligheid toe, worden buurten groener en aantrekkelijker en groeit de leefbaarheid.

De Conceptenbouwers ontwikkelen met het Stadse Boeren-project in Brabant een platform voor kennis, ideeën en ontwikkelingen op onverwachte terreinen. Het stimuleert leefbaarheid door het organiseren van cross-overs tussen verschillende disciplines (zoals voedsel, zorg, educatie, sociale cohesie, wonen, groen, kunst, cultuur en milieu) waardoor innovatieve projecten ontstaan die bijdragen aan een groene en gezonde maatschappij en het onderzoekt de kansen voor een nieuwe economie.

Met uiteenlopende activiteiten die fungeren als ‘groene lijm’ streven de samenwerkingspartners naar een breed netwerk van Brabanders die eind 2015 een actieve bijdrage leveren.

Zo worden met lokale regisseurs, facebookpagina’s en een smartphone-app, lokale communities opgezet en versterkt. De bestaande Stadse Boeren-app wordt uitgebreid en interactiever. Met educatieve programma’s wordt de bewustwording van stadslandbouw, voedsel en leefomgeving bij Brabantse basisschoolleerlingen gestimuleerd. De StadseBoeren organiseren netwerkbijeenkomsten met kennisorganisaties, overheden en marktpartijen om kennis en informatie over stadslandbouw én de sociaal-maatschappelijke effecten ervan te delen, op stedelijk en provinciaal niveau.

StadseBoeren_media

Het project ondersteunt en ontwikkelt bestaande en nieuwe initiatieven, zoals de Proeftuin Spoorzone in Tilburg, het BerghBOss in Oss, het Typische Kunst en Groen project en de Bossche Boeren Junior, die streven naar gezonde en eetbare schoolpleinen.
De rapportage van dit omvangrijke stadslandbouwproject is inmiddels uitgegeven. Klik hier voor meer informatie over deze full-colour publicatie.

De pilot Bossche Boeren is in eerste instantie mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Bosch Architectuur Initiatief, de provincie Noord Brabant en het Stimuleringsfonds voor Creatieve energie.

 

Persbericht Brabants Dagblad ‘Groene lijm tussen groene initiatieven
Persbericht toekenning provinciale subsidie 14 feb 2014 ‘STADSE BOEREN VOOR LEEFBAARHEID
E-Book NHTV in opdracht Provincie Noord Brabant (districts of creativity) naar Social Innovation – ‘Dive into the process’ – 14 januari 2015.
Persbericht StadseBoeren 20 februari 2015
Publicatie ‘StadseBoeren voor Leefbaarheid’

 

COMMUNITY

FB TWITTER

BOUWERS

Derk_Kuiper Femke_Obbema Michael_Bol Marloes_VanDijk Kirsti_Pol

11 jul 2013 no comments

Post a comment