Cirkelstad Den Bosch

Cirkelstad Den Bosch

#bebouwing
#mensen
#natuur
#water

Cirkelstad Den Bosch – project 1: De Mengfabriek Tramkade

Onze grondstoffenvoorraad is eindig en het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt loopt op. Twee belangrijke vraagstukken waar we als samenleving antwoord op zullen moeten geven. Cirkelstad biedt een zakelijke oplossingsrichting voor partijen die actief zijn in de sectoren van wonen, beheren en bouwen.

Geen afval

De gebouwde omgeving zien we als een enorme mijn. Vol met materialen die niet op de afvalberg hoeven te verdwijnen, omdat ze van waarde blijven door bij onderhoud, renovatie of sloop de materialen terug te brengen in kringloop. Wat geld oplevert. De industrie maakt nieuwe producten voor een gelijke toepassing.

Geen uitval

Een stad zit vol met talenten. Er ontstaat echter een pool aan uitvallers omdat “werkgevend Nederland” deze talenten nog niet ontdekt heeft. Wanneer we in een wijk actief zijn, hebben we oog voor ieders talent en zetten in op ontwikkeling. Dat levert een hogere betrokkenheid op in de wijk, daar wordt ons werk beter van en levert een goede maatschappelijke businesscase op.

bron: http://www.cirkelstad.nl/

Cirkelstad

COMMUNITY

TWITTER

BOUWERS

RutgerBuch Michael_Bol Kirsti_Pol

15 sep 2015 2 comments
  • WH 12 januari 2016 at 10:55 / Beantwoorden

    2 eerste bouwers leiden naar zelfde LinkedIn-profiel. Wie is nu wie?

Post a comment