Waterwerksessie Waterschappen / Het zichtbaar maken van de rol van het water in de stad in de breedste zin van het woord. 

Waterwerksessie Waterschappen

Posted by Conceptenbouwers in #bebouwing, #mensen, #natuur, #projecten, #strategie, #water

In opdracht van Waterschap Aa en Maas organiseerden de Conceptenbouwers op 28 januari 2015 in de Willem II Fabriek een waterwerksessie met een brede groep experts om de rol van het water in de stad in de breedste zin van het woord zichtbaar te maken.

‘s-Hertogenbosch is de casus. De bijeenkomst heeft als vertrekpunt op de uitkomsten van het IABR-Projectatelier Brabantstad:

“Om de kwaliteiten potentieel van het Brabantse ondernemers- en woonlandschap te versterken, moet er ingezet worden op de herontwikkeling van het tapijt: nieuwe economische dragers rond kwalitatief wonen, landschappelijk recreëren en innovatief ondernemen moeten verbonden worden aan de wateropgave. Dit zogenaamde lokale verweven, het restitchen van het tapijt, levert nieuwe koppelingen en/of betere invullingen van het tapijt op”.
[IABR 2014, blz. 217]

De zes tapijtprogramma’s die ontwikkeld zijn tijdens de IABR 2014 vormen de onderlegger voor deze bijeenkomst. Hierbij zal met name gezocht worden naar manieren om deze ideeën concreet te laten landen in de stad. De grote infrastructurele en organisatorische schaal van de oplossingen uit de IABR zal vertaald moeten worden naar meer kleinschalige en reproduceerbare projecten. De multidisciplinaire aanpak van de IABR wordt doorgezet door mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen en na te laten denken over de manier waarop het water in de stad gebruikt wordt en hoe dat zichtbaar gemaakt kan worden.

Het resultaat van de waterwerksessie is een verzameling van kleine en grote potentiele concrete projecten.

DOK073_01_Waterwerksessie_front DOK073_02_Waterwerksessie_back

Impressie van de werksessie:

Waterwerksessie_280115 (6)

Waterwerksessie_280115 (4)

Waterwerksessie_280115 (13)

Waterwerksessie_280115 (17)

Waterwerksessie_280115 (19)

Waterwerksessie_280115 (23)

Waterwerksessie_280115 (20)

Waterwerksessie_280115 (47)

Waterwerksessie_280115 (55)

Waterwerksessie_280115 (52)

Waterwerksessie_280115 (43)

Waterwerksessie_280115 (62)

BOUWERS

Geert_Das Michael_Bol Kirsti_Pol Derk_Kuiper

17 dec 2014 no comments

Post a comment