Organic Fertilizer App / zal in staat zijn te crosslinken met verschillende andere databases op het gebied van meststoffen, grondsoorten en weerberichten wereldwijd.

Organic Fertilizer App

Posted by Conceptenbouwers in #data, #mensen, #natuur, #projecten, #water
#bebouwing
#mensen
#natuur
#water

‘Ferm O Feed, onderdeel van Den Ouden Groep uit Schijndel, houdt zich bezig met de verwerking van dierlijke mest tot gepelleteerde organische (minerale) meststoffen. Deze gebruiksvriendelijke en milieuvriendelijke organische meststoffen vinden hun weg over de gehele wereld om verarmde gronden te verrijken met de noodzakelijke voedingstoffen. De opbrengst (oogst) van deze vruchtbare bodem zal toenemen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de wereldvoedselbehoefte.’

en….

‘In de loop van volgend jaar zal het aantal mobiele verbindingen hoger liggen dan de omvang van de wereldbevolking. Die evolutie wordt gedragen door de groeiende populariteit van smartphones en een verdere uitbreiding van de mobiele sector in opkomende markten. Zo blijkt uit een rapport van het Zweedse telecomconcern Ericsson. Volgens het rapport zijn er wereldwijd op dit moment 6,4 miljard mobiele gebruikers. Tegen het einde van volgend jaar zal dat aantal echter opgelopen zijn tot 7,5 miljard gebruikers. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zal de wereld op dat ogenblik 7 miljard bewoners tellen.’

FernOFeed_iPhones_WEB

Constatering is dat het gebruik van smartphone technologie elke dag toeneemt. Alhoewel het aantal apps afneemt, vooral door verzadiging binnen de ‘leisure markt’, wordt smartphone-technologie in de toekomst steeds belangrijker doordat deze technologie in onze dagelijkse en zakelijk gerelateerde bezigheden toepasbaar wordt. Het ooit zo vanzelfsprekende verschil tussen de digitale en ‘echte’ wereld wordt steeds kleiner. Smartphone technologie is onderdeel van onze samenleving geworden in de eerste wereld en verovert razendsnel de rest van de wereld. Voor de Conceptenbouwers is het erg interessant te bekijken op welke manier smartphone technology ingezet kan worden om kennis te vergaren, te delen, community (gelijkgestemden) te bouwen, te ondernemen, afval, mest en voedselproductie te optimaliseren. High-Tech meets Low-Tech zeg maar.

De app is in staat zijn te crosslinken met verschillende andere databases op het gebied van meststoffen, grondsoorten en weerberichten wereldwijd. De app is te downloaden in de appstore <klik hier>.

 

COMMUNITY (nog niet actief)

FB TWITTER

BOUWERS

Michael_Bol Kirsti_Pol

11 nov 2014 no comments

Post a comment